Absurd

Absurd to termin, który odnosi się do wyrażeń, sytuacji lub myśli, które są sprzeczne, nie mają sensu lub są niedorzeczne. To pojęcie często występuje w kontekście filozofii egzystencjalnej, literatury i teatru absurdu oraz w ogólnym rozumieniu życia ludzkiego. Filozofia egzystencjalna – filozofowie tacy jak Albert Camus czy Jean-Paul Sartre eksplorowali pojęcie absurdu w kontekście ludzkiego … Dowiedz się więcej

Odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe to miara zmienności wyników wokół średniej arytmetycznej. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników statystycznych, który pozwala określić, jak bardzo wyniki różnią się od siebie i od średniej wartości. Odchylenie standardowe jest obliczane poprzez pierwiastek kwadratowy z wariancji, czyli średniej kwadratowej różnic między wartościami a średnią. Im większe odchylenie standardowe, tym większa zmienność wyników, … Dowiedz się więcej

Standardowe klauzule umowne

Standardowe klauzule umowne to fragmenty umów, które często pojawiają się w różnych umowach i stanowią standardowe zapisy, mające na celu uregulowanie określonych kwestii. Dzięki temu, że są powszechne, stanowią ułatwienie dla stron umowy, które nie muszą tworzyć każdorazowo nowych postanowień. Przykładowe standardowe klauzule umowne to: Klauzula ochrony danych osobowych – reguluje zasady przetwarzania danych osobowych … Dowiedz się więcej

Wzór na odchylenie standardowe

Odchylenie standardowe jest miarą rozproszenia danych wokół średniej wartości i jest wykorzystywane w statystyce jako miara zmienności danych. Wzór na odchylenie standardowe zależy od rodzaju zbioru danych, dla którego chcemy je obliczyć. Poniżej przedstawione są wzory na odchylenie standardowe dla różnych rodzajów zbiorów danych: Odchylenie standardowe próbki nieobciążonej: S = sqrt((1 / (n-1)) * sum((x_i … Dowiedz się więcej

Warunki standardowe

Warunki standardowe w fizyce odnoszą się do standardowych warunków temperaturowych i ciśnieniowych, które są stosowane do kalibracji przyrządów pomiarowych i do porównywania wyników pomiarów, jak również stanowiących punkt odniesienia dla pomiarów doświadczalnych oraz  obliczeń fizykochemicznych. Standardowe warunki temperaturowe i ciśnieniowe to temperatura 0 stopni Celsiusza i ciśnienie 101,325 hektopaskali (hPa), co odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu na … Dowiedz się więcej