Filozofia

Filozofia

Spojrzenie rzeczy

Oswajanie spojrzenia rzeczy w koncepcji Lacana Interesującą koncepcję postrzegania świata zaproponował Jean Lacan. W roku 1964, na jednym ze swoich…

Filozofia

Metafizyczne mięso

Metafizyczne mięso w koncepcji Jolanty Brach-Czainy „Trzeba dotknąć surowego mięsa. Trzymać je w ręku. Ściskać. Pozwolić, by przedostało się między…