Kategoria: Filozofia

Filozofia

Ciało w kulturze

Ciało w kulturze paradoksów „Żyjemy w czasach ujawniania paradoksów naszej kultury. Te paradoksy to między innymi: ucywilizowanie śmierci i zapomnienie…

Filozofia

Podmiot mówiący

Podmiot mówiący w filozofii Luce Irigaray Jedną z głównych postaci feminizmu „nowej różnicy”1 jest filozofka i psychoanalityczka Luce Irigaray. W…

Filozofia

Podmiot wcielony

Podmiot wcielony w filozofii Merleau-Ponty’ego Maurice Merleau-Ponty jest bez wątpienia największym współczesnym „filozofem ciała”. Jego spuściznę filozoficzną można by podsumować…

Filozofia

Ciało w sztuce

Zainteresowanie ciałem, przejawiające się w działalności artystycznej ma swoją bogatą, sięgającą dziesiątek tysięcy lat historię. Już starożytni upatrywali w ciele…

Filozofia

Filozoficzne koncepcje cielesności

Problematykę cielesności w filozofii można rozpatrywać z wielu perspektyw. Analiza najbardziej znaczących koncepcji ludzkiego ciała, pozwala zaproponować systematykę „rozpinająca” cielesność…

Filozofia

Ciało obiektywne

Ciało obiektywne – kartezjański człowiek maszyna Rene Descartes uważany jest za myśliciela, który zapoczątkował filozofię nowożytną. Jednym z centralnych tematów…

Filozofia

Ciało przedmiotowe

Ciało przedmiotowe – kartezjańska res extensa Kartezjusz filozofując wzoruje się na czystej geometrii zawdzięczającej swoją pewność apriorycznym zasadom, nie wymagającym…

Filozofia

Ciało subiektywne

Ciało subiektywne. Maine de Biran – homo duplex Narzędziem służącym poznaniu człowieka jest według Maine de Birana „nauka mieszana”, powstała…

Filozofia

Ciało jako narząd podmiotu

Ciało jako narząd podmiotu – Edmund Husserl Husserl postrzegał cielesność głównie poprzez kategorie fenomenologiczne. Manifestuje ona swoją obecność w akcie…

Filozofia

Ciałosfera

Hermann Schmitz – Ciałosfera Ciałosfera obejmuje takie ciałosferyczne poruszenia jak: ból, głód, oddychanie, strach, zadowolenie, afektywne stany dotknięcia przez uczucia…