Blue glow

Zjawisko polegające na występowaniu silnej niebieskiej poświaty na wewnętrznej powierzchni szkła lub anody znane jest pod nazwą blue glow. Jest ono wynikiem bombardowania szkła lub metalu elektronami o dużej energii. Blue glow świadczy o normalnej, prawidłowej pracy lampy elektronowej. Jest ono charakterystyczne zwłaszcza dla lamp mocy. Świecenie gazu w obszarze pomiędzy elektrodami świadczy natomiast o utracie próżni (zagazowaniu) w bańce lampy elektronowej.

Parametry lamp elektronowych

Ua – Napięcie anodowe (względem katody) Ia – Prąd anodowy Us – Napięcie siatka – katoda Ra – rezystor anodowy (obciążenie) ra (lub ρa) – dynamiczna rezystancja anodowa: ra = ΔUa/ΔIa przy stałym napięciu siatki US gm – transkonduktancja (lub Sa – nachylenie charakterystyki): gm = ΔIa/ΔUS przy stałym napięciu anody Ua μ (lub ka) – współczynnik amplifikacji: μ … Dowiedz się więcej

Wzmacniacz lampowy

Wzmacniacz lampowy jest urządzeniem wzmacniającym sygnały elektryczne wykorzystującym jako elementy elektronicznie czynne wyłącznie lampy elektronowe. W większości urządzeń produkowanych do połowy ubiegłego wieku prostowanie napięcia anodowego realizowane było również za pomocą lamp elektronowych – lamp prostowniczych. Stopniowy rozwój elektroniki półprzewodnikowej sprawił, iż pod koniec ubiegłego wieku w roli prostowników napięcia anodowego lamp elektronowych stosowano prawie … Dowiedz się więcej

Utrata próżni w lampie elektronowej

Próżnia w lampie elektronowej Utrata próżni w lampie elektronowej jest dosyć często spotykanym defektem lamp elektronowych. Niewielki wzrost ciśnienia gazów w lampie elektronowej może zostać zneutralizowany, a nadmiar gazów może zostać pochłonięty przez getter po kilku godzinach pracy. Lampa elektronowa powinna wtedy być gorąca ponieważ getter działa efektywniej  w wysokiej temperaturze, w tym czasie lepiej … Dowiedz się więcej