Blue glow

Zjawisko polegające na występowaniu silnej niebieskiej poświaty na wewnętrznej powierzchni szkła lub anody znane jest pod nazwą blue glow. Jest ono wynikiem bombardowania szkła lub metalu elektronami o dużej energii. Blue glow świadczy o normalnej, prawidłowej pracy lampy elektronowej. Jest ono charakterystyczne zwłaszcza dla lamp mocy. Świecenie gazu w obszarze pomiędzy elektrodami świadczy natomiast o utracie próżni (zagazowaniu) w bańce lampy elektronowej.