2023-09-18 Wyłączono Wzmacniacze lampowe

Blue glow

Zjawisko polegające na występowaniu silnej niebieskiej poświaty na wewnętrznej powierzchni szkła lub anody znane jest pod nazwą blue glow. Jest ono wynikiem bombardowania szkła lub metalu elektronami o dużej energii. Blue glow świadczy o normalnej, prawidłowej pracy lampy elektronowej. Jest ono charakterystyczne zwłaszcza dla lamp mocy. Świecenie gazu w obszarze pomiędzy elektrodami świadczy natomiast o utracie próżni (zagazowaniu) w bańce lampy elektronowej.