Utrata próżni w lampie elektronowej

Próżnia w lampie elektronowej

Utrata próżni w lampie elektronowej jest dosyć często spotykanym defektem lamp elektronowych. Niewielki wzrost ciśnienia gazów w lampie elektronowej może zostać zneutralizowany, a nadmiar gazów może zostać pochłonięty przez getter po kilku godzinach pracy. Lampa elektronowa powinna wtedy być gorąca ponieważ getter działa efektywniej  w wysokiej temperaturze, w tym czasie lepiej nie przykładać do jej elektrod napięć gdyż powstający w wyniku zagazowania lampy elektronowej prąd jonowy niszczy katodę. Lekkie zagazowanie lampy może objawiać się niebiesko-fioletową poświatą wewnątrz lampy w pobliżu katody. Poświata ta może również towarzyszyć pracy lampy jeżeli pracuje ona przy zbyt wysokim napięciu zasilającym.

Getter pochłania  w lampie elektronowej resztki gazów pozostałych w bańce bądź też gazy wydzielane przez elektrody. Jako substancję pochłaniającą zwykle stosuje się magnez lub bar.

Jedynie biała barwa gettera ewidentnie wskazuje na utratę próżni i rozszczelnienie lampy. Nie da się definitywnie ocenić stanu próżni na podstawie wyglądu gettera w pozostałych przypadkach. Niektóre rodzaje getterów pochłaniają gazy wyłącznie podczas rozpylania. Gettery nie pochłaniają wszystkich gazów z taką samą zdolnością, niektórych nie pochłaniają w ogóle. Piękny lustrzany wygląd gettera bez najmniejszych przebarwień wcale nie musi świadczyć o doskonałej próżni wewnątrz lampy elektronowe. Wygląd gettera zdeterminowany jest wieloma czynnikami (np. szybkość rozpylania, skład atmosfery próżniowej podczas rozpylania). Czarny kolor gettera świadczy jedynie o większym rozdrobnieniu jego drobin. O fakcie używania lampy nie świadczą definitywnie  również tęczowe obwódki – mogą one powstawać w fabryce podczas rozpylania gettera.

Utrata próżni w lampie elektronowej może być również spowodowana pęknięciem szklanej bańki w efekcie na przykład przegrzania lampy elektronowej spowodowanego przekroczeniem mocy admisyjnej lampy elektronowej.

utrata próżni w lampie elektronowej

Na zdjęciu rozhermetyzowana lampa elektronowa 6P1P